10 Sifat Kepribadian Muhammadiyah

  1. 1. Kepribadian Muhammadiyah itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan.

  2. 2. Memberbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah islamiyyah

  3. 3. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam

  4. 4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.
  5. 5. Mengindahkan segala hukum, undang-undangan, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah.

  6. 6. Amar ma’ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik.

  7. 7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam.

  8. 8. Kerjasama dengan semua golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingan

  9. 9. Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.

  10. 10. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana.

Klik untuk Komentar